Mengapa hari akhir juga disebut dengan yaumul zalzalah. 20 Nama Lain Hari Kiamat Menurut Alquran

Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali.

Next

Selain tidak berlidah, mulut mereka juga mengeluarkan darah dan nanah. Hari penimbangan dari pada amal manusia d. Dengan adanya tanda kiamat kecil seperti ini, membuat masyarakat wajib memperdalam ilmu agama supaya tidak mudah terpengaruh pada hal yang buruk.

Next

Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Saat Anda mempelajari mengenai hari akhir, kedua istilah ini wajib dipahami dengan baik.

Next

Peristiwa hari kiamat ditandai dengan peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat isrofil yang dilaksanakan sesuai kehendak perintah Allah.

Next

Kedua kata tersebut akan muncul nanti pada saat hari akhir tiba.

Next

Dajal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Tanda-tanda Hari Akhir 1.

Next

Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Apakah sahabat muslim sudah mengetahui dan memahami? Ia menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan.

Next