Warga kota mekah banyak yang menentangnya tentang dakwah nabi yaitu bangsa. Sejarah dakwah rasulullah periode mekkah

Beliau mempunyai kewajiban untuk membina umat yang telah berada dalam kesesatan untuk menuju jalan yang lurus. Mendengar pernyataan yang demikian fasih dan santun, akhirnya Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin hingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya.

Next

Nabi Muhammad saw tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormat setiap orang, dan memuliakan tamu.

Next

Pada masa sebelum Islam ini, Kaum Quraisy berdagang sebagai mata pencaharian mereka.

Next

Ia mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya, sekaligus juga membuktkannya dengan perilakunya yang sangat luhur. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi Kami-lah yang mengetahui mereka. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib.

Next

Ia mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya, sekaligus juga membuktikannya dengan perilakunya yang sangat luhur. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Namanya paling banyak disebut dan tak tertandingi oleh tokoh dunia manapun didunia ini.

Next

Dengan keyakinan ini pula, para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy.

Next