Surat attin tergolong surat. Surat At Tin Ayat 1

Amat banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anak itu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Next

Karena Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang KEMASUKAN SETAN.

Next

Sangat dianjurkan mengerjakan salat itu lengkap dengan sunah-sunahnya. Sesungguhnya belasungkawa dari setiap musibah itu hanyalah kepada Allah, dan hanya kepada-Nya memohon ganti dari setiap yg telah binasa, dan hanya kepada-Nya meminta disusulkan dari setiap yg terlewatkan. Kepadanya disampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat sangat sabar.

Next

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

Next

Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Bukan saja antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Sangat dianjurkan mengerjakan salat itu lengkap dengan sunah-sunahnya.

Next

Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Demi buah Tin dan buah Zaitun, 95:2. Dia hanya manusia biasa diciptakan Allah.

Next

Allah menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat-sifat bakhil dan angkuh. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Next