Dua anak harun ar-rasyid yang berperang demi memperebutkan tahta kekhalifahan bani abbasiyah adalah. Kekhalifahan Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk. Diantara pemberontakan tersebut ialah, pemberontakn Khawarij, pemberontakan Ali bin Abdullah bin Ali.

Next

Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Al-Amin dan Qosim B.

Next

Al Kindi menguasai beragam ilmu pengetahuan. Pada Tahun 1393 M ia menghancurkan dinasti Muzhaffari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup.

Next

Khalifah menerima usul itu.

Next

Asy'ariyah, aliran tradisional di bidang teologi yang dicetuskan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari 873-935 M yang lahir pada masa Bani Abbas ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani. Sebagaimana diuraikan di atas, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Kepala-kepala dari mayat-mayat itu dipisahkan dari tubuhnya dan disusun menjadi menara.

Beliau menjadi khalifah menggantikan kakaknya, al-Hadi pada tahun 170 H. Pada akhir Rajab, terjadi peristiwa besar di Baghdad dengan tersebarnya fitnah.

Next

Masa pemerintahan Abu al-Abbas Rahimahullah , pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750-754 M.

Next

Setelah al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah, naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zanki dan Ayyubi dihancurkan. Ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809.