Qs an najm 53 39 42 berisi tentang. Jawaban & Soal PAS Semester 1 Kelas 9 PAI & BP 2021/2022

Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta,— Q. Rabb artinya pemilik, pengelola dan pemelihara. Barangsiapa mengamalkan akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

Next

Mereka ialah orang-orang beriman dan hati menjadi tenteram karena senantiasa mengingat Allah. Arti:Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.

Next

Betapapun besar kesulitan, dengan ketakwaan maka akan datang kemudahan.

Next

Arti:Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Petani mencangkul di sawah berharap hasil panennya melimpah. Memohon keselematan kepada Allah Swt.

Next

Dan bila mengakui ke Maha Kuasaan-Nya tentulah akan mengakui pula kekuasaan-Nya menurunkan wahyu kepada hamba pilihan-Nya. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Jagalah auratmu jangan sampai terlihat orang lain kecuali oleh istrimu atau hamba sahayamu. Yaitu sebagaimana tidak dibebankan kepadanya dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diupayakan oleh dirinya sendiri.

Next

Kemudian Tuhan menganjurkan supaya memperbanyak sedekah memberikan harta kepada yang memerlukannya di luar zakat yang wajib dan memperbanyak amal saleh.